Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Voor de exacte vergoeding van de behandeling kunt u contact opnemen met met uw zorgverzekeraar. 

Tarieven behandelingen 2023