Klachten

Wij streven ernaar om onze patiënten tevreden te stellen. Als u desondanks klachten heeft over uw behandeling of onze praktijk, nodigen wij u uit om deze met ons te bespreken. Een open gesprek kan vaak verhelderend zijn. Hierdoor krijgt u de gelegenheid om uw ongenoegen te uiten, en wij krijgen de kans om de redenen achter de behandeling toe te lichten. In de meeste gevallen leidt dit tot een bevredigende oplossing.

 

Second opinion 

Als we er samen niet uitkomen, staat het u vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere tandarts. De mening van een professional die niet betrokken is bij uw situatie kan uw perspectief bevestigen, nuanceren of zelfs een geheel nieuw inzicht bieden. Wellicht kan deze tweede mening aanleiding zijn voor u of voor ons om ons standpunt te heroverwegen.

Officiële klachtenregeling 

Als een gesprek en een second opinion niet tot een oplossing leiden, bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland, waar onze praktijk bij is aangesloten. De KNMT Klachtenservice behandelt klachten met betrekking tot tandheelkundige behandelingen, communicatie en bejegening, en nota’s, evenals combinaties van deze aspecten. Let op: Klachten die alleen betrekking hebben op geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten deze klachtenregeling en worden niet behandeld door de Klachtencommissie.

Wilt u een officiële klacht indienen bij de KNMT? Ga dan naar: www.knmt.nl.